--> Mindenmentes Food
Mindenmentes Food logo background
Mindenmentes Food logo

Adatkezelési Nyilatkozat

2019. március 05. napjától

(módosítás oka: Mailchimp és a DataValidation szolgáltatás igénybevétele miatti adattovábbítási lehetőség)

Mint a mindenmentesfood.hu weboldal (weboldal) felhasználója kijelentem, hogy az Organic Market Kft., mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult) részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a lenti pontok szerint megadott tájékoztatás alapján az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatokat tettem a weboldalon szereplő nyilatkozat melletti jelölő négyzet bejelölésével:

Magánszemély marketing célú küldeményekhez, adatkezeléshez való hozzájárulása

1. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Organic Market Kft.. a saját valamint a Mindenmentes Food csoport termékeiről információt, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés, telefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. közösségi média szolgáltatások pl. Messenger, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter stb.; VOIP és azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével pl. Viber, WhatsApp, SnapChat stb.) útján.

Adatok köre: természetes személy ügyfelek esetén személynév, születési hely/idő, anyja neve, telefonszám, elektronikus és postai levelezési cím, közösségi média profilok címei.

A hozzájárulásom kiterjed időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül történő értesítésre a Mindenmentes Food ill. a Mindenmentes Food csoport termékeiről.

2. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így arról, hogy a Jogosult címére - illetve hivatalos honlapjukon szereplő elektronikus levél (e-mail) címére - küldött, a nyilatkozat tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatom a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulásomat. Tájékoztatást kaptam arról, hogy írásbeli kérésemre a Jogosult minden, a személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt adatot írásban közöl velem a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Jogosult személyes adataimat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig, a vonatkozó jogszabályokban illetőleg az adatkezelési szabályzatban foglalt határidőig tartják nyilván és kezelik.

3. Kifejezetten hozzájárulom ahhoz, hogy a Jogosult valamennyi adatomat átadja a Mindenmentes Food csoport tagjának és más olyan harmadik személynek aki Mindenmentes Food márkanév alatt terméket forgalmaz.

4. Amennyiben SimplePay Szolgáltatást veszek igénybe a rendelt termék árának kifizetésekor, úgy tudomásul veszem, hogy a(z) Organic Market Kft. adatkezelő által a(z) MINDENMENTESFOOD.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vevő vásárlással kapcsolatos adatai, úgymint vevő-, vásárlás-, számlázás, szállítás adatait a Tranzakció indításával egyetemben a Simple rendszerének. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5. Amennyiben ún. hírlevél szolgáltatást veszek igénybe, úgy tudomásul veszem, hogy úgy tudomásul veszem, hogy a(z) Organic Market Kft. adatkezelő által a(z) MINDENMENTESFOOD.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: emailcím, név, telefonszám, a rendszerben tárolt szállítási cím(ek). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Mailchimp Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/

6. Amennyiben ún. hírlevél szolgáltatást veszek igénybe, úgy tudomásul veszem, hogy úgy tudomásul veszem, hogy a(z) Organic Market Kft. adatkezelő által a(z) MINDENMENTESFOOD.HU felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Synappio, LLC DataValidation Cím: 75 5th St NW, Atlanta GA 30308, USA mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: emailcím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a DataValidation Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.datavalidation.com/terms/

7. A jelen nyilatkozatban tett felhatalmazásom feltételévé teszem, hogy a Jogosult a tudomásukra jutott ám vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezeli, a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megismerni és megszerezni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszi hozzáférhetővé.

8. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló mindenkor hatályos törvénynek és az ágazati jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében írom alá a jelen nyilatkozatot.

Ön termékeket helyezett a kosarába. Biztosan el kívánja hagyni az oldalt?

Megnézem a kosarat